Strandtur

Alle beboerne er dagligt beskæftigede i værksteds- og beskæftigelsestilbud i Storkøbenhavn. I deres fritid dyrker beboerne blandt andet motion og tager fag på aftenskole.

I hverdagen tager vi udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer, vanskeligheder og individuelle behov. Vi støtter beboerne i hverdagen til at få overblik og ejerskab over eget liv. Gennem verbal guidning, dialog og opmuntring arbejder vi med den enkeltes muligheder Vi bruger visuelle hjælpemidler, tegn til tale og social stories, hvor det giver mening.