Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Beboere til discofest

Bakkehuset er et specialiseret tilbud for 18 ( for tiden 19) voksne med autismespektrumforstyrrelser og lignende udfordringer.

Alle vores beboere er afhængige af praktisk hjælp og støtte i hverdagen, samt særligt tilrettelagt kommunikation. Derfor tilbyder vi beboerne et specialiseret tilbud, hvor støtte og vejledning bliver tilpasset den enkeltes behov.

Bakkehuset er et hjem for hver enkelt af beboerne. Alle beboere skal opleve, at de har et hjem, hvor de hører til og føler sig trygge. Et godt hjem er i vores optik også et hjem som er båret af en tydelig faglighed i alle handlinger og i omsorgen for beboerne. Vi vil styrke beboernes identitet og sociale og psykiske færdigheder, og sikre at beboerne bevarer forbindelsen til deres netværk.

Bakkehuset er et botilbud efter Servicelovens § 108.

Vores fysiske rammer

Bakkehuset består af tre huset i ét plan med haver. Hvert hus har seks beboere (for tiden har hus 7, syv beboere). Værelserne er 9-12 m2, og beboerne deles 2-4 personer om baderum.  

I hvert hus er der fælles køkken, spisestue og opholdsstue 

To værelser har eget tekøkken og fire værelser har egne badefaciliteter. 

Området omkring Bakkehuset

Bakkehuset ligger lige bag Glostrup Hospital, lige op til hospitalets park, tæt på svømmehallen, indkøbsmuligheder og offentlig transport.

Aktiviteter

Alle beboere har en individuelt tilrettelagt hverdag, hvor dagens aktiviteter tager afsæt i den enkeltes evner og interesser.

Beboerne bliver tilbudt relevante muligheder for aktiviteter, såsom dagtilbud i dagtimerne og kurser, aftenskole, sportsaktiviteter eller kreative hobbyer i fritiden.  Personalet kan hjælpe beboeren med at finde det rigtige tilbud og formidle kontakten med aktivitetsstederne. 

Bakkehuset fejrer mærkedage, højtider og følger årets traditioner. Beboerne bliver tilbudt en ferie hvert år, som foregår i et sommerhus i Danmark med underlagte aktiviteter og udflugter efter beboernes ønsker.

Vores traditioner

I Bakkehuset har vi faste traditioner for alle tre huse. Vi fejrer blandt andet fastelavn og Sankt Hans, og har både en populær diskofest og en stor fælles sommerfest for beboere, pårørende og personale. 

Kontaktpersonordning

Hver beboer bliver ved indflytningen tilknyttet en kontaktperson. Kontaktperson er ansvarlig for kontakten med beboerens familie eller pårørende, arbejde- eller undervisningssted og andre relevante berøringsflader.

 

Kontaktpersonen kan også hjælpe beboeren med at administrere sin pension og andre indtægter, samt lave budget og regnskab for beboerens indtægter og udgifter. Alle beboere har en værge, som kan hjælpe med ovenstående, kontaktpersonen kan indgå eller bistå efter aftale.

Årlig udviklings plan

En gang om året inviteres beboeren, pårørende, beboerens sagsbehandler og kontaktperson for at udarbejde handleplan og gennemgå beboerens udviklingsplan. Planen skal være med til at sikre, at beboeren inddrages og medbestemmelsen styrkes, samt at personalet tilrettelægger indsatsen individuelt i forhold til beboerens ønsker, behov og livssituation. 

 
Udviklingsplanen beskriver beboerens sociale relationer og færdigheder, som eksempelvis kommunikation med andre mennesker, kontakt til familie og venner. Planen beskriver også beboerens ønsker, ressourcer, behov og evner til at tage initiativ og træffe selvstændige valg. 
 

Det er kontaktpersonen, der er ansvarlig for at der udarbejdes en udviklingsplan og eventuelt revideres i løbet af året.

Visitation

Du er altid velkommen til at besøge Bakkehuset og få en orientering om stedet, efter aftale med forstanderen. 

 
Hvis du vil ansøge om bopæl i Bakkehuset, skal du kontakte Center for handicap, psykiatri og misbrug i Glostrup Kommune.

Kontakt Bakkehuset

Lotte Sigvertsen
Forstander 4348 2102

Kontakt Glostrup Kommune

Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug
Rådhusparken 2, 2600 Glostrup