Rådet fungerer som et forum for dialog mellem beboere, pårørende og Bakkehuset om tilrettelæggelse af hverdagen for beboerne i Bakkehuset.

Pårørenderådet består af 1-5 pårørende, Bakkehusets forstander, tre medarbejderrepræsentanter samt en repræsentant fra kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune.

Pårørenderådet mødes fire gange årligt og holder derudover et årligt fællespårørendemøde.

Rådets mødeplan 2015

Pårørenderådet mødes på følgende datoer:

Torsdag den 3. april

Torsdag den 12. juni

Torsdag den 25. september

Torsdag den 27. november


Vi holder fællespårørendemøde i forbindelse med sommerfesten i juni.

Kontakt

Vi afventer nyvalg i pårørenderådet.

Indtil da kan du kontakte pårørenderådet ved at skrive til Bakkehusets administration.