I Bakkehuset starter du din praktik med en intro-periode, hvor du hovedsageligt er sammen med din vejleder eller en anden kollega.

De første par vagter er du 'fluen på væggen', hvorefter du langsomt tager del i samarbejdet med beboerne.

Du er aldrig alene på dine vagter, men efter introperioden er du 'vagtbærende' på de fleste af dine vagter.

Arbejdstid

Din arbejdstid ligger, med skiftende vagter, i tidsrummet 7.00 og 23.30. Dine vagter er op til 8½ times varighed, og du arbejder hver anden weekend.

Praktikvejledning

Praktikvejledning fastsættes ud fra din og vejlederens tjenesteplan. Vejledningen omfatter emner som:

  • Beboernes livsforløb
  • Autisme
  • Livskvalitet
  • Etik
  • Magt og afmagt