Rådet fungerer som et forum for dialog mellem beboere, pårørende og Bakkehuset om tilrettelæggelse af hverdagen for beboerne i Bakkehuset.

Pårørenderådet består af 1-5 pårørende, Bakkehusets forstander, tre medarbejderrepræsentanter.

Pårørenderådet mødes fire gange årligt og holder derudover et årligt fælles pårørende møde.