Bakkehuset tilbyder konsulentbistand inden for:

  • Austismespektrumforstyrrelser
  • ADHD
  • Relaterede diagnoser

Til familier med hjemmeboende børn eller voksne tilbyder vi rådgivning og vejledning, hvor indsatsen for eksempel kan rettes alene på selv handicappet, familiens dynamik eller familiens trivsel.

Vi tilbyder desuden rådgivning til skoler og institutioner med enkeltintegrerede børn og jeg-støttende mentorfunktioner til børn og voksne.


Rådgivningens forløb

På det første møde fastlægger vi sammen, hvad der skal arbejdes med, samt mål og metode. Alle aftaler fører vi ind i en plan som fungerer som aftalegrundlag. Vi aftaler også kriterier for stop-op-møder, hvor vi kan justere målfokus.

Vi afslutter forløbet med en slutrapport.


Henvendelse

Du kan henvende dig direkte til Bakkehusets forstander eller til din egen kommune.